Защо котли на пелети от SOWILO?

Котли на пелети? Въпросът е какви и какво е тяхното предимство.
Технологията на котлите на пелети е отскоро. Има две модификации котли на пелети. Единият е с обикновенна горелка, която работи единствено с първокласна пелета тип клас А тоест дървесна. При тази технология цената на горивото е много високо и се движи в диапазона на 320-400 лева на тон. Втората алтернатива на котли на пелети е тип шнеково подаване котли на Биомаса. Котли на пелети и Биомаса са именно нашите продукти SOWILO с мощности от 35 kW до 1188 kW, който са тип шнеково подаване и могата да работят с абсолютно всякакъв тип горива, като: Първокласна пелета клас А /320-400 лв тон/ Второкласна пелета клас Б /120-180 лв. тон/ включително слънчогледова /120-140 лв. тон/ много висококалорична, овесена пелета, сламена пелета, Работят с калибровани въглища, както и въглища ситната фракция / цена от 50 до 140 лв. тон/ – с този тип гориво на практика се отоплявате без пари поради факта, че ще използвате изключително висококалорично гориво на изключително ниско цена, Костилки / на практика много ниска цена/, Чипс /тази серия котли на пелети SOWILO е изключително подходяща за дърводелски цехове на практика горивото е безплатно/ , и всякакъв друг тип Биомаса. Тоест потребителят на котли на пелети SOWILO може да използва този продукт с разнообразие от горива и да избира с какво да се отоплява в зависимост от моментната най-ниска цена на горивото. Това прави нашият продукт изключително изгоден за използване и без аналог сред другите технологии и практически прави експлоатацията му без пари. Като предимство можеме да отбележиме и постоянно спадащите цени на пелетите поради постоянно растящият брой на предлагани продукти от пелети местно производство и такова внос. Ние Ви предлагаме един изключителен продукт на конкурентна цена, който е най-подходящото решение за Вашата инсталация.

Каква алтернатива остава на потребителя?

Котли на пелети, но защо? Първоначалната инвестиция в котел на пелети е доста по-голяма в сравнение с аналогова мощност на дърва и въглища, но един автоматизиран котел на пелети и биомаса има безпорни предимства пред такъв на твърдо гориво нафта и газ. На първо място нека разгледаме цената на различните горива. През изминалите години цената на газта и дизеловото гориво започна прогресивно да расте и всички мощности, които работеха на подобен вид гориво станаха нецелесъобразни за използване. Въпреки временната тенденция на понижаване на дизеловото гориво към момента, то остава като най-скъпият вариант за отопление. От друга страна отоплението с газов котел въпреки по-ниската цена на природният газ отново е едно доста скъпо решение за отопление. През изминалите години тенденцията беше за замяна на котлите с дизелово и газово гориво с такова на твърдо гориво, тоест на дърва и въглища, но и този вариант не се оказа подходящ за повечето потребители. На първо място наблюдавахме постоянно повишаване на цената на дървата и въглищата и радостта от ниската цена на това алтернативно гориво бързо започна да изчезва. На второ място технологията на котлите на твърдо гориво дърва и въглища изисква страшно много усилия за зареждане на камерата с гориво целодневно, а понякога и по няколко пъти на ден. Почистването на отработеното гориво изисква отново усилия и загуба на време, като при по-големите мощности е нужен огняр, което е допълнителен разход за експлоатацията на подобен сорт съоражение. Друга алтернатива за битовият и корпоративен потребител е използването на котел на електрически ток. България притежава големи мощности произвеждащи електричество и се явява нетен износител на електрическа енергия, но въпреки този факт поради външна и вътрешна политика цената на електоренергията е невероятно висока и поради тази причина използването на електрически котел е невероятно нерентабилно. Така, че в заключение бихме могли да обобщим, че единственият икономически целесъобразен начин за отопление остават котли на пелети SOWILO.

 

ТОП ЦЕНИ КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ И БИОМАСА SOWILO Ltd.

 

-Шнеково подаване – Позволява използването на различен тип горива
-Всякакъв клас пелети А и Б
-Чипс
-Костилки
-Калибровани Въглища
-Прах от Въглища
-Всякакъв друг тип Биомаса
/Горива с които на практика ще се отоплявате почти безплатно/

 

-Напълно окомплектован и готов за екплоатация котел на пелети SOWILO включително бункера
-Триходов котел с три врати
-Невероятно високо КПД благодарение на завъртането на пламъка три пъти триходовият дизайн, тръби за димогарните газове с турболатори

 

-Дигитално табло за управление
-Автоматично регулиране на температурата
-Автоматично подаване на горивото
-ОПЦИЯ Автоматично запалване
-Автоматично почистване на камерата посредством вентилатора


За контакти:

тел/факс +359 /2/ 955 84 16
GSM 0878/29 11 20
GSM 0896/22 88 02